Om PMU Vinden Second Hand

F?reningen Vinden, som tillsammans med PMU driver Vinden Second hand, bildades 1989 och har idag ca 150 medlemmar.

Grunden i v?r verksamhet ?r alla ideellt arbetande personer som p? olika s?tt deltar i v?rt dagliga arbete med att ta hand om och bereda allt som gener?sa givare sk?nker till oss.

?verskotten fr?n verksamheten delas ut till olika hj?lpinsatser och sociala projekt i v?rt n?romr?de, men ocks? ut ?ver v?r v?rld. Anslagen ges efter ans?kan och bed?mning av v?r styrelse.

Namnet Vinden betyder inte bara ?verskottsprylar fr?n ”vinden” utan ocks? en positiv ”vind” som bl?ser ut ?ver v?rlden, till hj?lp f?r den fattige, svage, heml?se, sjuke etc, allt utifr?n en kristen humanit?r grundsyn.

Att ta vara p? samh?llets ?verskott ligger i tiden och ?r ett starkt bidrag till att v?rna om v?r milj? och v?rt v?lbefinnande.

Vi brukar s?ga att alla som p? olika s?tt kommer i kontakt med Vinden ?r vinnare! Givaren, kunden, mottagaren, samh?llet och alla vi som har f?rm?nen att f? g?ra en arbetsinsats p? Vinden.

Det ?r en gl?dje att f? h?lsa dig v?lkommen till Vinden och till ett vinnande lag!

Fr?n och med 1 januari 2014 ?r Vinden en del av PMU. G? in p? www.pmu.se om du vill veta mer!

Stig-Olof Rundqvist, ordf?rande

H?r f?ljer n?gra l?nkar p? organisationer som Vinden har samarbete med: